Om oss

Pålsboda Bioenergi AB, nedan kallad PBAB har byggt och drivit värmerörelse i Pålsboda från 2001.

Företagets årsomsättning är ca 8 milj. kr.
För närvarande är 165 fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet.

Företaget sysselsätter 7 personer på deltid, dessutom genereras ett flertal arbetstillfällen för lokala företag med bränsleproduktion underhålls- och utbyggnadsarbeten.

För värmeproduktionen används till mer än 99%, lokalt producerad skogsråvara.

cirkeldiagram biobrnsleJPG

 

Företagets tillkomst och verksamhet fram till nu.

PBAB bildades hösten 1999. Bolaget bildades av en grupp skogsbrukare som planerade att starta värmerörelse i Pålsboda. Gruppen bildades under vårvintern 1999. Då beslutades att genomföra en förstudie på värmeprojektet i Pålsboda. Förstudien visade på att det fanns ett seriöst underlag för värmeleveranser och att det kunde finnas möjlighet att få lönsamhet på rörelsen.

Efter att ha studerat förutsättningarna för att starta värmerörelse, beslutade vi under hösten 1999 att bilda ett aktiebolag med 7 skogsbrukare från trakten runt Pålsboda, och Lekebergs Bioenergi AB, som delägare. Bolagets namn blev Pålsboda Bioenergi AB.

Projektering och upphandling pågick under 2000. Efter förhandlingar skrev vi värmekontrakt med Hallsbergs kommun och Hallsbergs Bostadsstiftelse ( Hallbo) under december 2000.  

Under 2001 har den egentliga byggnationen av anläggningen pågått, därefter har utbyggnad av kulvertnätet ut till fler värmeköpande fastigheter pågått från 2002 och framåt.